אנו משרתים מגוון רחב של לקוחות, בין היתר, רופאים, אדריכלים, חברות יבואניות וקמעוניות, נותני שירותים, אנשי מחשבים,
בעלי נכסים מחו"ל ועוד.
אנו נסייע גם לכם ברישום ובדיווח החשבונאי המתאים לעסקיכם.