הלקוחות

אנו משרתים מגוון רחב של לקוחות, בין היתר, רופאים, אדריכלים, חברות יבואניות וקמעוניות, נותני שירותים, אנשי מחשבים,
בעלי נכסים מחו"ל ועוד.
אנו נסייע גם לכם ברישום ובדיווח החשבונאי המתאים לעסקיכם.