הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מדוייקת הינה חשובה ביותר לעסק מצליח. שרותי הנהלת חשבונות מיועדים לעצמאיים ( עוסק פטור או מורשה ) ולחברות בע"מ. בכדי למנוע טעויות דיווח שונות שיכולות לגרום לתשלומי מס מיותרים שלא לצורך, יש לנהל את הרישום בצורה נכונה ומדויקת. אנו נעזור לך לנהל את הרישום ע"פ הוראות ניהול ספרים בצורה הנכונה ביותר, ונדווח עבורך למס הכנסה למע"מ.להלן עיקרי הוראות ניהול ספרים לעסק:

הוראות ניהול ספרים החלות על כל עסק ועסק, הינן על פי התוספת שנקבעה בתקנות.

 

על כל בעל עסק חובה לנהל את ספרי החשבונות כפי שנקבעו בתקנות מס הכנסה, המתאימים ספציפית לעסקו.

אי מילוי ההוראות באופן מדויק, מהווה ליקוי מהותי, ואף יכול להוביל לפסילת ספרים.

לכן החשיבות של ניהול הספרים בצורה נכונה, ובהתאם להוראות ניהול ספרים היא הכרחית.

הנהלת חשבונות:

קיימות שתי סוגי ניהול ספרי החשבונות.
הנהלת חשבונות החד צידית, והנהלת חשבונות כפולה.

הנהלת חשבונות חד צידית:  
הרישום הוא של ההכנסות וההוצאות של העסק בלבד.
בדרך רישום זו תמונת המצב של העסק אינה מלאה אלא רק רווחיות העסק.
השיטה מתאימה לעסקים קטנים שהוראות ניהול הספרים לא מחייבות אותם לעבוד על פי השיטה הכפולה.
רישום ההכנסות וההוצאות נעשה בספר תקבולים תשלומים.

הנהלת חשבונות הכפולה/דו צידית:
בשיטה זו נרשמת כל פעולה כספית אשר נעשית בעסק.
בנוסף להכנסות וההוצאות, יש אפשרות לדעת נכון לזמן נתון את מצב החובות לעסק והתחייבויותיו (נכסים מול התחייבויות). השיטה היא מורכבת ודורשת ידע חשבונאי.
הוראות ניהול ספרים מחייבות עסקים מסוימים לנהל על פי שיטת הנהלת חשבונות הכפולה מדובר בחברות, וכן בעצמאיים בעלי מחזור כספי גבוה.

תיעוד:

ישנם מספר מסמכי חשבונות בסיסיים  שיש לנהל ולשמור:

-קבלה
המסמך המעיד על קבלת תקבול.  הפעולה הראשונה והמיידית בעת קבלת תקבול, הוא הוצאת קבלה.
הוראות ניהול ספרים קובעות שיש להוציא את הקבלה מייד עם קבלת התמורה, או ברגע שנודע לך עליה לראשונה ( במקרה של העברה בנקאית ).
אי רישום תקבול במועד, יביא לפסילת ספרי הנהלת החשבונות.

-חשבונית עסקה
חשבונית עסקה היא מעין תעודת חיוב בעת מתן השירות , לפני ביצוע התשלום בפועל
חשבונית זו מקובלת אצל בעלי מקצועות חופשיים, אשר מנפיקים את חשבונית המס רק בעת התשלום בפועל, או אצל העוסק פטור אשר אינו יכול להוציא חשבונית מס, אלא קבלה בלבד.-חשבונית מס

חשבונית מס רשאי להוציא רק עוסק מורשה, על סכום החיוב את  יש להוסיף את המע"מ.
את חשבונית המס יש להפיק בעקבות מכירה או מתן שרות.
יש לרשום בפרטי החשבונית את מספר תעודת המשלוח או מספר ההזמנה.
החשבונית מס היא אחד המסמכים החשובים ביותר מאחר ועל פיה תיקבע הכנסתך.מועד הוצאת חשבונית המס

 

במכר טובין

בעסק העוסק במכירת סחורה ( מכר טובין ), יש להוציא את חשבונית המס תוך 14 יום מיום  המכירה, במידה ויצאה תעודת משלוח. במידה ולא יצאה תעודת משלוח יש להנפיק את חשבונית המס באופן מיידי.

 

נותני שירותים

ישנם שתי סוגי נותנים שירותים

א. כבעל מקצוע חופשי (אדריכל, רופא, עו"ד ועוד )- יש להוציא את חשבונית המס, תוך 7 ימים ממועד קבלת התמורה .

ב. נותן שירות שאינו בעל מקצוע חופשי- יש להוציא את  חשבונית המס תוך 14 יום ממועד מתן השרות (ללא קשר לקבלת התמורה).

 

מעבר לחשבונית והקבלה ישנם מסמכי חשבונות נוספים שיש לנהל על פי סוג העסק:

 

ספר הזמנות

הזמנת עבודה ע"י הלקוח חייבת להיות מתועדת בספר הזמנות.

הספר צריך להיות כרוך ובו רישום של מספר הזמנה, תאריך הזמנה, המזמין.

בעת דיון במס הכנסה המפקח בודק את הרישום בספר הזמנות , לאחר מכאן את הוצאת 

החשבונית מס ואת הקבלה.

כאשר יש התאמה מלאה בין ספר ההזמנות, הוצאת חשבונית המס והקבלה יעידו על ניהול ספרים כהלכה.

 

-תעודת משלוח

תעודת משלוח מקובלת אצל עסקים המעבירים סחורה ממקום למקום.

בתעודת משלוח יש לרשום את סוג הסחורה המועברת, ואת השעה שבה היא יצאה מן המפעל.

תעודת המשלוח נמצאת אצל הנהג המוביל, והוא מחתים את הלקוח על העתק בעת מסירתה.

 

-ספרים נוספים

 שישנם ספרים נוספים שכל בעל עסק חייב לנהל על פי סוג העסק 

ספר המחאות, ספר לקוחות, ספר תנועת מלאי,  יומן רופא, יומן עבודה למוסך, ספר תלמידים, ספר רכב,

 ספר אורחים, ספר הובלות והסעות, ספר עסקאות, ספר המשק ,חשבון עבודה ועוד.
תיעוד חוץ (הוצאות)
תיעוד החוץ הוא כל המסמכים שקשורים לניהול העסק. חשבוניות מספקים, חשבונות טלפון , חשמל ועוד.
הוראות ניהול ספרים קובעות שיש לשמור תיעוד זה במשך 7 שנים , יחד עם מסמכי החשבונות
של העסק.