פתיחת תיק

בעת תחילת פעילות כלכלית, מלבד ההיבט הכלכלי והטכני בפתיחת העסק יש גם לפתוח תיקים ברשויות במס השונות.

ישנן מספר אפשרויות עיקריות בהגדרת העוסק בעת פתיחת התיקים:

במס הכנסה – יחיד, חברה, עמותה.

השוואת כדאיות בין יחיד לחברה מתבטא ברווחים ובמידת הצורך בנזילותם. ככל שהרווחים גבוהים יותר ונשארים לחסכון תישקל כדאיות פתיחת חברה.

פתיחת עמותה היא בעת פעילות ללא כוונת רווח 

 

במע"מ– עוסק מורשה, עוסק פטור, שותפות.

השוואת הכדאיות בין עוסק מורשה  לפטור היא בבדיקת מחזור ההכנסות המשוער של העוסק.

פתיחת שותפות היא בעת פעילות של שתי שותפים או יותר.

 

ביטוח לאומי– עצמאי שעונה על ההגדרה, עצמאי שאינו עונה על ההגדרה.

ההגדרה תלויה במספר שעות העבודה השבועיות וברווחים.

 

בעת פתיחת התיק חשוב להבין היטב את העסק ואת העוסק על מנת לחסוך במיסים בצורה חוקית, 

 

המסמכים הנדרשים בעת פתיחת תיק:

-צילום תעודת זהות

-שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק

– חוזה שכירות של בית העסק(במידה ויש)

-תעודת מקצוע (אם רלוונטי).

 

אנו נשמח לפתוח לכם תיקים בכל רשויות המס, המותאם לעסק שלכם